PAL Melaminat Ultra Mat Șampanie 27045 UM Kaindl

PAL Melaminat Ultra Mat Șampanie 27045 UM Kaindl

Categorie: .

Descriere Produs

PAL Melaminat Ultra Mat Șampanie 27045 UM Kaindl
Grosime: 18 mm
Lungime: 2800 mm
Latime: 2070 mm